Quiromassatge

Quiromassatge​

El quiromassatge és un mètode de valoració mitjançant la palpació perceptiva i de tractament manual, aplicat sobre la coberta corporal i transmès per la pressió mecànica de les mans als diferents òrgans i teixits del cos humà, que té alhora, efectes reguladors sobre el dolor, la sensació general d’energia, els estats d’ànim, el cansament i en general sobre la psique. Segons la indicació i els objectius de tractament proposats, es poden aconseguir efectes que generen accions directes i / o reflexes sobre l’organisme.
Scroll to Top